VOIMAVARAKESKEISTÄ VALMENNUSTA 

 • Pienryhmä tapaamiset

 • Voimaannuttavaa yksilövalmennusta

 • Työhyvinvointipäivät ym.

Voimavaroja arkeen - tapaamiset ja yksityisvalmennukset


Tapaamiset sisältävät lämminhenkistä voimaantumista hevosten ja tilan muiden eläimien kanssa. Nämä ryhmät ovat suunnattu erityisesti mm. nepsynuorille, varhaisteineille, mielenterveyskuntoutujille sekä erityisherkille, jotka kaipaavat tukea arjen haasteisiin tai haluavat kehittää itsetuntoaan ja itseilmaisun taitojaan.

Tapaamiskerroilla käytämme erilaisia tapoja ilmaista tunteita ja ajatuksia esimerkiksi maalaamalla tai piirtämällä ja liikkumalla luonnossa. Pienryhmätunneillamme keskitymme lempeisiin harjoituksiin ja toimintoihin, jotka auttavat rakentamaan luottamusta ja rauhan tunnetta. 

Hyödynnämme luovan tekemisen lisäksi esimerkiksi päiväkirjan pitämistä tai tarinankerrontaa, joiden avulla osallistuja voi oppia ilmaisemaan itseään ja kokemuksiaan ja myös käsittelemään erilaisia kasvavan nuoren tunteisiin ja elämään liittyviä huolia ja ongelmia. 

Avainsanoja ovat dialogi ja kuulluksi tuleminen. 

Ryhmätoiminta perustuu yhteiseen tekemiseen, jaettuihin tarinoihin ja empaattiseen kuuntelemiseen.

Tapaamisilla tutkit kosketuksen parantavaa voimaa. Opit lähestymään, hoitamaan ja käsittelemään erityisesti valittuja lempeitä eläimiämme. Opit myös ymmärtämään eläimen kehonkieltä ja reaktioita, mikä tuottaa hyvää mieltä ja edistää turvallisuuden tunnetta.

Tapaamisten sisältöä voidaan räätälöidä yksilöllisesti ryhmän ja kunkin osallistujan tarpeiden mukaan. Tapaamiskertoja voidaan myös sovitella joustavasti.

 • Kurssi ei sisällä ratsastusta, mutta hevoset ja tilan muut eläimet ovat kuitenkin keskiössä.
 • Aikaisempaa kokemusta eläimistä ei tarvita. 
   

Lempeä uusi minä - tapaamiset tai yksityisvalmennukset

Kurssini on suunnattu pitkäaikaistyöttömille jotka kokevat syrjäytyneensä nykyisestä yhteiskunnasta, mielenterveyskuntoutujille, kommunikointiongelmista kärsiville, jos sinulla on ollut jokin riippuvuus, josta olet kuntoutumassa, pelkotilanteista kärsiville, erityisherkät, yksinäiset sekä kiusaamista kokeneille. Tämä tapaamiset olisi juuri sinulle. 

Tarjoan sinulle selviytymiskeinoja, joilla selviät arjen haasteista ja joka voidaan räätälöidä yksilöllisesti kunkin tarpeen mukaan. Tapaamiset tarjoavat ainutlaatuisen ja rauhallisen ympäristön henkilöille, jotka haluavat uutta näkemystä elämäntilanteeseensa ja käsitellä eri tilanteisiin liittyviä pelkoja tai ahdistavaa olotilaa turvallisesti yhteydessä luontoon ja eläimiin. 

Pienryhmätapaamisissamme keskitymme lempeisiin harjoituksiin ja toimintoihin, jotka auttavat sinua rakentamaan itseluottamusta, luottamusta ja hyvää rauhan tunnetta. 

 • Osallistujat osallistuvat toimintaan, jonka tarkoituksena on luoda tietoisuus ja yhteys mm. luonnon ja muiden eläinten kanssa. 

Tapaamisilla tutkit kosketuksen parantavaa voimaa, halutessasi opit lähestymään, hoitamaan ja käsittelemään erityisesti valittuja lempeitä eläimiämme. Saat opastusta ymmärtää eläimen kehonkielen ja reaktiot, mikä edistää luottamuksen ja turvallisuuden tunnetta.

Turvallisessa ja luottamuksellisessa ympäristössä osallistujilla on mahdollisuus jakaa menneisiin tapahtumiin liittyviä kokemuksiaan, pelkoaan ja tunteitaan. Ryhmäympäristö kannustaa paranemiseen jaettujen tarinoiden ja empaattisen kuuntelemisen kautta.

Harjoittelemme luovia harjoituksia, kuten taidetta, päiväkirjaa tai tarinankerrontaa, jolloin voit ilmaista tunteitasi ja kokemuksiasi. Tämä luova kanava lisää itsetutkiskelua ja henkilökohtaista kasvua.

Yksilövalmennukset alkaen 120€ / h

Pienryhmätapaamiset alkaen 65€ / h
 

Ilmoittaudu tai kysy lisää tapaamisista tekstiviestillä/puhelimitse +358 405186858  tai sähköpostilla ratsastuskoulu@onnenpotku.fi

ilmoitusasias-min.png

Tapaamisemme hyödyntää sosiaalipedagogisen hevostoiminnan ja MinD:in hevosavusteisen toiminnan viitekehystä.

Ohjaajana ja valmentajana toimii Tiina Keinänen, joka on muun EAT hevosalansa koulutuksensa lisäksi kouluttautunut

 • HAT Ohjaaja
 • SPHT Ohjaaja
 • MinD Ohjaaja
 • Ratkaisukeskeinen trauma työskentely
 • Ratkaisukeskeinen lyhyt terapeutti (opiskelija)

Pienryhmä tapaamisissa ja valmennuksissa on vaitiolovelvollisuus ja allekirjoitamme tästä yhdessä vaiti-olopaperit, joten tapaamiset ovat täysin luottamuksellisia.