Rekisteri- ja tietosuojaseloste

REKISTERI- JA TIETOSUOJASELOSTE 
Rekisteriseloste Henkilötietolaki (523/1999) 10§
Laadittu 22.5.2018.

1. Rekisterinpitäjä

Talli/Ratsastuskoulu Onnenpotku
Hevostie 31, 01840 KLAUKKALA
ratsastuskoulu@onnenpotku.fi

2. Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö

Tiinä Keinänen
Hevostie 31, 01840 KLAUKKALA
ratsastuskoulu@onnenpotku.fi

3. Rekisterin nimi

Talli/Ratsastuskoulu Onnenpotku:n asiakasrekisteri

4. Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen oikeusperuste henkilötietojen käsittelylle on

 • henkilön suostumus
 • rekisterinpitäjän oikeutettu etu asiakassuhteen perusteella

Rekisteritietoja käytetään Talli/Ratsastuskoulu Onnenpotku:n asiakkaiden laskuttamiseen, tietojen ja ilmoitusten toimittamiseen asiakkaillemme. Tietojen käsittelyn tarkoituksena on lisäksi Talli/Ratsastuskoulu Onnenpotku:n ja asiakkaan välisen asiakassuhteen ja jäsenyyden hoitaminen, ylläpito ja tilastointi. Tietoja voidaan käyttää myös väärinkäytösten selvittämiseen tai Talli/Ratsastuskoulu Onnenpotku:n asiakasmäärien mittaamiseen.

Talli/Ratsastuskoulu Onnenpotku:lla on oikeus käyttää alihankkijoita palvelujensa tarjoamisessa, toimituksessa ja markkinoinnissa. Tällöin henkilötietoja voidaan siirtää alihankkijoille siltä osin kuin se on tarpeen palvelujen toteuttamiseksi.

Rekisterin sisältämiä henkilötietoja ei käytetä suoramarkkinointiin, automatisoituun päätöksentekoon tai profilointiin.

5. Rekisterin tietosisältö

Yhteystiedot

 • Henkilön etu- ja sukunimi
 • Osoite
 • Sähköposti
 • Puhelinnumero

Asiakastiedot

 • Tiedot ostetuista/varatuista ratsastustunneista/palveluista
 • Seuranjäsenyys
 • Henkilön pituus- ja painotiedot
 • Lajin harrastamiseen vaikuttavat sairaudet, lääkitykset tai muut rajoitteet

Tiedot säilytetään asiakkuuden ajan ja poistetaan tarvittaessa asiakkuuden päättymisen jälkeen.

6. Säännönmukaiset tietolähteet
 

Tietoja kerätään asiakkailta heidän täyttäessä yhteystietonsa palveluihimme ilmoittautumisen yhteydessä. Tietoja kerätään myös muussa asiakassuhteessa saaduista tiedoista. Tietoja voidaan kerätä myös julkisista ja yksityisistä tietolähteistä, kuten osoiterekistereistä.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset 

Tiettyjä henkilöön kohdistuvia tietoja voidaan luovuttaa viranomaistahoille.
Tietoja ei luovuteta suoramarkkinointitarkoituksiin.

Olemme varmistaneet, että kaikki palveluntarjoajamme noudattavat tietosuojalainsäädäntöä. Käytämme säännönmukaisesti seuraavia palvelutarjoajia:

 • Luottoyhtiö asiakkaan valitessa laskun tai osamaksun
 • Laskuoperaattori, kun maksutavaksi valitaan sähköinen lasku
 • Perintäyhtiö laskujen erääntyessä siirtyessä perintään

8. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet
 

Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Kun rekisteritietoja säilytetään Internet-palvelimilla, niiden laitteiston fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu.
Rekisteriä ei luovuteta sivullisille. Manuaalinen aineisto säilytetään lukkojen takana. Talli/Ratsastuskoulu Onnenpotku:n hallinnon vastaavilla ja ratsastusopettajilla on pääsy asiakasrekisteriin.

Tietoja säilytetään vain niin kauan kun se on tarpeen tietosuojaselosteessa määritettyjen henkilötietojen käsittelyn toteuttamiseksi.

Kirjanpitolain tai muun soveltuvan lain velvoittamana tietoja voidaan joutua säilyttämään pitempään.

10. Tarkastusoikeus, oikeus vaatia tiedon korjaamista ja muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Asiakkaalla on oikeus päättää henkilötietojen käytöstä suoramarkkinoinnissa palveluiden tilauksen/oston yhteydessä.

Lisäksi asiakkaalla on oikeus tietosuojalainsäädännön mukaisesti

- saada tietoa henkilötietojen käsittelystä

- vaatia henkilötietojen poistamista tai vaatia virheellisten tietojen täydentämistä tai oikaisua

- peruuttaa suostumus ja vastustaa henkilötietojen käsittelyä siltä osin kun suostumus on alunperin annettu

- saada henkilötietojasi ja siirtää tietoja toiselle rekisterinpitäjälle kun olet toimittanut itse kyseiset henkilötiedot meille. Kyseisiä henkilötietoja käsitellään annetun suostumuksen perusteella.

Pyyntöäsi voidaan pyytää tarkentamaan ja varmentamaan henkilöllisyyttä ennen pyynnön käsittelyä. Voimme myös kieltäytyä pyynnön toteuttamisesta soveltavassa laissa säädetyllä perusteella.

Pyynnöt tulee lähettää sähköisesti osoitteeseen ratsastuskoulu@onnenpotku.fi tai kirjallisena Talli/Ratsastuskoulu Onnenpotku Hevostie 31, 01840 KLAUKKALA